Teksten en intertekstualiteit - Intertekstualiteit: de relaties tussen teksten - De conventionaliteit van teksten

4 belangrijke vragen over Teksten en intertekstualiteit - Intertekstualiteit: de relaties tussen teksten - De conventionaliteit van teksten

Wat moeten teksten bevatten om leesbaar te zijn?

Herkenbare elementen

Binnen welke stroming heeft de vervaardiging van 'grammaticale' teksten op basis van regels vooral geleefd?

Binnen het structuralisme

Welke opvattingen zijn er met betrekking tot conventionaliteit en conformisme?

- In de moderne tijd hebben beide termen een negatieve bijklank
- Esthetiek van de identiteit (positieve houding ten opzichte van bestaande modellen), dominant tot aan de Romantiek
- Esthetiek van de tegenstelling (waardering voor de afwijking van de norm), dominant vanaf de Romantiek
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waar streefde men naar in de periode tot aan de Romantiek, waarin de esthetiek van de identiteit domineerde?

Men streefde een ideaal na dat volgens de communis opinio al gerealiseerd was in de Oudheid.
Het was de kunst om de regels van de gekozen genres zodanig te beheersen dat men in staat was om iets unieks en op zich waardevols tot stand te brengen dat in de buurt van 'het ideale' kon komen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo