Teksten en intertekstualiteit - Intertekstualiteit: de relaties tussen teksten

3 belangrijke vragen over Teksten en intertekstualiteit - Intertekstualiteit: de relaties tussen teksten

Wat bekent discours volgens Foucault en hoe hangt dit samen met de tekentheorie van Saussure?

Taal is volgens Saussure geen transparant communicatiemiddel, het is een medium dat bemiddelt. Taal is een manier van denken. 'Gezelligheid' bekent in de ene groep/taal iets anders dan in de andere. Foucault verstaat onder 'discours' een bepaalt soort 'taal', namelijk een taal waarmee wij de wereld ordenen, interpreteren. Discours is volgens Foulault sterk verwant aan cultuur en ideologie. Zijn taalopvatting staat daarmee dus in dezelfde traditie als die van Saussure.

Wat houdt het begrip intertekstualiteit in?

Meest brede zin: Alle mogelijke relaties tussen een tekst en eerder taalgebruik
Specifiekere betekenis: De tekst citeert een eerdere tekst/eerdere teksten(pretekst)

Waarmee is de populariteit van remakes en citaten in een recente studie in verband gebracht?

De behoefte om in een snel veranderende wereld het oude te blijven recapituleren

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo