Samenvatting: Hormoonfactor Trainer

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Hormoonfactor trainer

 • 1 Hormonale Systeem

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoofd doel van hormonen is om Homeostase te creëren. Wat is homeostase?

  Het vermogen van meercellige organismen om het interne milieu in evenwicht te houden, ondanks verandering in de omgeving waar het organisme zich bevindt.

  De processen die in het lichaam plaatsvinden om het inwendige evenwicht te bewaren.
 • Hoe weet een hormoon waar het moet zijn om zijn werking to kunnen uitoefenen?

  Hormonen zijn boodschappers, op weg door lichaam komen zij langs allerlei cellen. Als die cellen gevoelig zijn voor de chemische structuur van de hormoon kan er reactie plaatsvinden. Deze cellen hebben receptor (hechtingsplaats) waaraan hormoon zich aan kan hechten en daardoor reactie teweegbrengt.
 • De hypothalamus registreert als homeostase uit balans is. Daarna vindt de chemische stimulatie plaats via transmitters, wat zijn dat?

  Transmitters die via het bloed worden vervoerd heten hormonen en boodschappers die via verschillende delen van het zenuwstelsel verzorgen heten neurotransmitters.
 • 1.1 Hormoonklieren

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Klieren zonder afvoerbuis zijn endocriene klieren, daar vallen hormoonklieren onder. Er zijn 7 hormoonklieren die geven rechtstreeks hun product(hormonen) aan het bloed af.

  1. Hypofyse
  3. Schildklier
  4. Eilandjes van Langerhans (alvleesklier)
  5. Bijnieren
  6. Pijnappelklier
  7. Eierstok (ovarium) / zaadbal (testis)
 • De hormoonklieren zijn in 2 groepen te verdelen, welke 2 zijn dit?

  1. Regelen vooral de stofwisseling:
  - schildklierhormonen (Thyroxine (T4) bevorderen celstofwisselen en daarmee groei)
  - bijnierhormonen (adrenaline en cortisol, bevorderen omzetting eiwitten/glycogeen in glucose)
  - eilandjes van langerhans hormonen, insuline (stimuleren glycogeenopslag in lever/spieren)

  2. Spelen een rol bij de voortplanting en geslacht:     
  - ovariumhormonen (oestrogeen, veroorzaken ontstaan vd sec geslachtskenmerken / bevorderen groei baarmoederslijmvlies
  - testishormonen (testosteron, stimuleren ontwikkeling vd sec geslachtskenmerken jongens / bevorderen rijping zaadcellen
 • 1.2 Zenuwstelsel en hormoonstelsel

 • Hormonen helpen bij de harmonische samenwerking tussen verschillende delen van lichaam die afzonderlijk van elkaar functioneren. Noem 5 dingen die hormonen kunnen  beïnvloeden?

  1. Stofwissling 
  2. Groei
  3. Waterhuishouding
  4. seksuele functies
  5. Functioneren van zenuwstelsel 
  6. Lichaamstempratuur
 • Hoe worden de werking van de organen geregeld, 2 manieren?

  1. Door impulsen die met grote snelheid door de zenuwen worden geleid (ie adrenaline)
  2. Door hormonen, stoffen die via het bloed de desbetreffende organen bereiken waarvan ze de werking regelen
 • 1.2.1 Hypothalamus

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • De Hypothalamus is een belangrijke regelcentrum van autonome zenuwstelsel want het heeft invloed 2 onderdelen van zenuwstelsel?

  1. Sympatische autonome zenuwstelsel: gereedmaken van lichaam om in actie te komen
  2.  Parasympatische autonome zenuwstelsel: lichaam tot rust komen na actie
 • Waarom wordt het contactorgaan de Hypothalamus gezien als dirigent van het hormoonorkest?

  Hypothalamus (HT) is een onderdeel van de hersenstam (Dit hersendeel van waaruit veel lichaamsprocessen worden gereguleerd oa stofwilleling, waterhuishouding, temperatuur etc.) staat direct in contact met hersenen zoals de amygdala (krijgt een signaal van buitenaf-wordt aangestuurd door de hippocampus), hippocampus (=het geheugen waar alle informatie staat) en thalamus.

  De hypothalamus staat voor regulatie van lichaamsprocessen die in verbinding staan met de zenuwen (zenuwstelsel) en de hypofyse (1e viool).   HT kan snel anticiperen op info van buitenaf waarbij direct actie vereist is, ie gevaar.
 • Hypothalamus geeft bevel aan hypofyse, hoe heet dat soort hormoon en geef een voorbeeld?

  Hypothalamus produceert neurohormoon en geeft dat door aan hypofyse om doel gerichte hormoon aan te maken. Bijv. TRH is een neurohormoon en dat is signaal aan hypofyse om TSH aan te maken.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart