Samenvatting: Inleiding Strafrecht | A J H De Bruijn, et al

Samenvatting: Inleiding Strafrecht | A J H De Bruijn, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Inleiding strafrecht | [cursusteam: A.J.H. De Bruijn ... et al. ; red. John Dohmen ; ill. Carmen Schots-Trenado Castro].

 • 1 grondvormen van het strafproces

  Dit is een preview. Er zijn 17 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Accusatio (=beschuldiging) en Inquisitio (=onderzoek) zijn twee verschillende grondmotieven (geen tegenstelling). Welke van de twee is het oudste?

  Accusatio
 • Wat is de kern van inquisatoire recht?

  Een autoriteit  met gezag zeggenschap over anderen. Zijn beslissing moet echter wel slaan op de werkelijkheid zoals hij die onderzoekt: inquisitio. De autoriteit moet onderzoeken hoe de zaak in elkaar zit om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen: inquisitio.

 • Waar komt de term accusatoire vandaan? en waar de term inquisitoire?

  van het Latijn: accusatio = beschuldiging. inquisitio = onderzoek

 • Wat zijn de uitgangspunten voor accusatoir onderzoek en inquisitoir onderzoek?

  Accusatoir: twee partijen die het oneens zijn en die ieder t.o.v. een beslisser argumenten voor hun standpunt aandragen.

  Inquisitoir: een autoriteit die over iets moet beslissen en zelf verantwoordelijk is voor onderzoek dat voor die beslissing nodig is.

 • Stappen in inquisitoir onderzoek zijn:

  1. onderzoek
  2. motiveren beslissing
 • Uit welk jaar dateert ons huidige wetboek van strafvordering? En dat daarvoor?

  Bekrachtigd in 1921 en in werking getreden in 1926. Daarvoor 1838.

 • Wat is voor het strafproces de beste vorm en waarom? (2 partijen? onderzoek?) Is de overheid onderzoeker of één van de twee partijen?

  Soms zijn er geen twee partijen, de uitslag is niet dat één partij - het slachtoffer - wint maar dat de dader straf krijgt. De overheid neemt de rol van het slachtoffer over en daardoor weer een beetje 2 partijen.

  overal is de onderzoeker uiteindelijk afgesplitst van de rechter. en dan heb je dus: 2 partijen: onderzoeker en dader en de beslisser beslist.

 • Waarom scheiding tussen onderzoekende overheid en beslissende overheid in een strafproces

  Waarborg dat alle argumenten ter zitting ook daadwerkelijk gehoord worden en leiden tot een beslissing door een onbevoordeelde rechter. Let op: art. 268 2e lid Sv verbiedt de R-C om deel te nemen aan onderzoek op de terechtzitting waarbij hij in de voorbereiding betrokken was.

 • Wat betekent in de praktijk: de inquisitio door de over de zaak beslissende rechter is ingebed in een accusatoire constructie?

  De Nl OvJ is min of meer de tegenstander van de verdachte. beslist al dan niet tot vervolging 167 Sv, formuleert de beschuldiging in de dagvaarding (tenlastelegging) en deze beschuldiging begrenst het onderzoek van de rechter (art. 350 Sv "op grondslag van de tenlastelegging).

 • Hoe is de rol (inquisitoir/accusatoir) van de verdachte in het strafproces?  

  In een inquisitoir strafproces is hij object van onderzoek, in een accusatoir sp een procespartij.

  In nl beide: eerst inquisitoir later accusatoir zie art. 30 en 33 Sv nog geen kennis nemen van processtukken tijdens onderzoeksfase.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Inleiding Strafrecht