Goverment intervention in International Business

10 belangrijke vragen over Goverment intervention in International Business

Beschrijf de relatie tussen overheidsingrijpen en protectionisme.

Overheidsingrijpen uit zich vaak in protectionisme wat verwijst naar het nationale economische beleid wat is ontwikkeld om vrije handel te beperken en de binnenlandse industrie te beschermen tegen buitenlandse competitie.

Maak onderscheid tussen Tariffs, non tariff barrieres, investeringsblokkades en overheidssubsidie.

Tariff is een door de overheid opgelegde belasting op import producten waardoor de aanschafkosten voor de consument stijgen

Non-tariff barrieres is overheidsbeleid, regelgeving of een procedure welke handel toestaat via manieren anders dan door belastingheffing.

DFI en ownership restricties bestaan uit complexe procedures of richtlijnen die worden opgelegd aan importeurs of buitenlandse investeerders om de handel of investeringen te belemmeren.

Subsidie is de financiering of door middel van andere bronnen toegekend aan een onderneming of een groep met ondernemingen, bedoeld om het overleven of succes daarvan te verzekeren.

Wat zijn de belangrijkste typen nontariff barrieres?

1) Quota
2) Import licensies
3) Local content (inhoud) requirements (eisen)
4) Overheidsregelgeving
5) Administratieve of bureaucratische procedures.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Maak onderscheid tussen countervailing duties en anti-dumping duties.

Countervailing duties zijn zogenaamde retorsierechten die geheven worden op producten die worden geïmporteerd in een land met de bedoeling om de in het buitenland verkregen subsidies te compenseren.

Anti-dumping duties is een belasting die wordt geheven op een geimporteerd product waarvan de prijs beneden de standaard prijs van de lokale markt ligt of onder de productiekosten die nodig zijn om het product te maken.

Op welke manieren dragen door de overheid ingestelde subsidies en procurement policies (inkoopbeleid) bij aan protectionisme?

Subsidies verhogen het competitieve voordeel van degene die ze ontvangt, waardoor de competitieve voordelen/voorsprong van degene die ze niet krijgt afneemt.

Procurement policies (inkoopbeleid) vertraagt de import van producten of services.


Wat is de reden voor overheidsinterventie, waarom maken overheden zich schuldig aan Protectionisme?

A) Garanderen van de veiligheid van economische, politieke, sociale belangen en mede het kunnen genereren van inkomsten vanuit de handel.

Hoe is de overheidsinmening veranderd tussen de eerste en tweede helft van de 20e eeuw?

In de eerste helft waren het aantal handelsbarrières relatief hoog en in de VS steeg de importbelasting bijna tot 50% wat ervoor zorgde dat de import vrijwel stil kwam te liggen en buitenlandse exporteurs werden afgeschrikt met een crisis tot gevolg. Dit leidde ertoe dat de VS de barrieres ging verminderen en dit leidde tot een wereldwijde afname van tariffs (importbelastingheffing)

In de tweede helft van de 20e eeuw werd de GATT opgericht en door continue onderhandelingen verhoogde het aantal deelnemers uiteindelijk leidend tot een vervanging door de WTO leidend tot een wereldwijde trend in vermindering in handelsbarrières.

Hoe is overheidsinterventie veranderd tijdens de veranderende en voortdurende wereldwijde financiële crisis?

Wereldwijd zijn overheden regelgeving aan het aanpassen en wordt onderzocht op welke manier deze regels kunnen worden gehandhaafd. Bedoeld om banen, banken  en lonen te beschermen.

Beschrijf de verschillende strategieën om overheidsinterventie te managen. 

* Het doen van onderzoek naar overheidsingrijpen in het gastland om zodoende te identificeren welke markt penetrerende strategieën mogelijk zijn.

* Kies uit de meest geschikte marktpenetratie strategie.

* Maak gebruik van buitenlandse handelszones (Foreign Trade Zones/ FTD).

* Zoek gunstige douane classificaties voor te exporteren producten.

* Maak gebruik van investeringsstimuleringsmaatregelen en andere ondersteuningsprogramma's vanuit de overheid.

* Lobby om vrijere handel en investeringsmogelijkheden te verkrijgen


Wat is de rolvan FDI, licensing en joint ventures in het verminderen van de impact van importblokkades?

Het promoten van internationale handel tussen landen.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo