Regional economic Integration

24 belangrijke vragen over Regional economic Integration

Wat is een regional economic integration block?

Een gebied bestaande uit twee of meer landen welke hebben afgesproken economische integratie te willen bereiken door beperking van handelsblokkades m.b.t. de producten en services en in meer geavanceerde landen ook arbeid welke de grenzen overschrijden.

Wat is de bedoeling van free trade besluiten m.b.t. de formatie van economische blokkades.

Het is de bedoeling van een free trade area om gelijkmatig de formele handelsbarrieres te verwijderen om zo handel te kunnen drijven binnen het blok. Men heeft als doel een comparatief voordeel voor de groep binnen dat blok in plaats van voordeel voor individuele staten.

Onderscheid het verschil tussen een Free Trade area en een customs Union.

Bij een free trade area worden er onderling afspraken gemaakt over de im/export, bij een customs arrea worden binnen het blok afspraken gemaakt over handel met landen buiten het blok.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn de werelds meest toonaangevende handelsblokkades?

EU
NAFTA
ASEAN
APEC
MERCOSUR
CARICOM

Beschrijf de belangrijkste karakteristieken van de EU en NAFTA. 

Eén verenigd monetair beleid en één verenigd fiscaal beleid, beide vertegenwoordigd in 1 centrale autoriteit.

Waarom willen landen economische verbonden sluiten? Wat zijn hiervan de voordelen?

* Mogelijkheden tot uitbreiding van de markt.
* Het tot stand brengen van schaal economieën.
* Verhogen van de productie.

Welke nationale randvoorwaarden dragen bij aan het succes van economische integratie?

* Economische en politieke gelijkgestemdheid/overeenstemming.
* Dezelfde taal en/of cultuur
* Geografische nabijheid

Wat zijn de nadelen en ethische dilemma's van regionale integratie voor landen? En leg uit wat de nadelen zijn voor de ondernemingen?

Nationaal:
* Verminderd de internationale wereldhandel.
* Verlies van de nationale identiteit
* Verlies van nationale autonomie (onafhankelijkheid)
Ondernemingsniveau:
- De machtsverhouding verschuift in het voordeel van de de meer ontwikkelde ondernemingen.
- Faillissement van kleinere of zwakkere ondernemingen.
- Reorganisaties en banenverlies

Wat is het verschil tussen TRADE CREATION en TRADE DIVERSION?

+ Trade creation betekent dat handel ontstaat tussen landen binnen een economisch blok.
- Trade diversion betekent dat de handel met landen buiten het blok afneemt.

Welke strategieën kunnen ondernemingen volgen om de voordelen van regionale integratie maximaal uit te buiten?

- Internationaliseren binnen de handelsblokkade.
- Rationalization of operations, vormen van een eenheid met de andere landen binnen het blok.
- Rationalization, het proces van herstructureren en consolideren van de ondernemingsactiviteiten. om zodoende kosten te besparen en efficiëntie te verhogen.
- Mergers and acquisitie ondernemen.
- Regionale producten en markt strategieën ontwikkelen.
- FDI door firma's van buiten het blok.

Wat is een regional economic integration Block a.k.a. economic bloc?

Leden sluiten een overeenkomst waarin men afspreekt belastingheffingen en andere beperkingen ten aanzien van de handel-over-de-grenzen van producten, diensten kapitaal en in een meer geavanceerd stadia arbeid binnen het bloc te verwijderen.

Noem een voorbeeld van een Political Union samenwerking

Bestaat nog niet, dit is de ultieme samenwerking tussen staten.

Welke landen zijn wel lid van de EU maar hanteren een andere/eigen valuta?

Denemarken
Zweden
Groot Brittanië

Wat is de taak van "the council of the European Union"?

Gevestigd in Brussel is dit de EU's meest belangrijke beslissingsorgaan. Samengesteld uit vertegenwoordigers van iedere lidstaat, neemt het orgaan beslissingen aangaande Economisch beleid, budgetten en buitenlandsbeleid, mede als de toelating van nieuwe lidstaten.

Wat is de taak van "The European Commission"?

Gevestigd in Brussel, samengesteld uit gedelegeerden van alle lidstaten vertegenwoordigt dit orgaan de belangen van de EU als geheel. Zij stelt wetgeving en beleid voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het Europees Parlement en de EU Raad .

Wat is de taak van "The European Parliament"?

Een orgaan van gekozen afgevaardigden welke maandelijks vergaderen met drie functies:
1) Het vormen van EU wetgeving
2) Houdt overzicht over EU instituten
3) Neemt beslissingen over EU budgetten

Motieven voor regionale samenwerkingsverbanden?

* Uitbreiding van de afzetmarkt
* Tot stand brengen van schaaleconomiën en hoogontwikkelde productie
* Aantrekken van FDI vanuit landen buiten het bloc
* Tot stand brengen van een sterke defensie en politieke uitstraling

Welke nationale eigenschappen dragen bij aan het succesvol economisch integreren?

- Economische overeenkomsten
- Politieke overeenkomsten
- Overeenkomsten in taal en cultuur
- Geografische nabijheid

Noem nadelen en ethische Dillema's ten gevolge van regionale integratie van landen

* Regionale integratie creëert dreiging en ethische en morele bezorgdheid
* Regionale integratie geeft voeding aan "Trade Creation" en "Trade diversion".
* Vermindering van de wereldhandel
* Verlies van de Nationale identiteit
* Faillissement van kleine of zwakke ondernemingen

Wat is "Trade Creation"?

Handel ontstaat tussen landen binnen het bloc. Dit ontstaat omdat, wanneer handelsbarrières wegvallen in het bloc, lidstaten de voorkeur geven aan handel met lidstaten in plaats van met niet-lidstaten.

Wat is "Trade Diversion"?

Lidstaten beëindigen handel met niet-lidstaten.

Welke strategieën kunnen ondernemingen ondernemen  om de voordelen van regionale integratie te benutten?

* Internationaliseren van ondernemingen binnen het bloc
* Rationalization of operations; ofte wel " Het proces van herstructureren en consolideren (duurzaam maken) van de ondernemingsprocessen en het afslanken van overtollige productiefactoren.
* Focus op regionale productie en marketing strategiën
* Internationalisatie doorondernemingen van buiten het bloc (Economische blocs zijn interessant voor ondernemingen buiten het bloc)
* Collaborative ventures (samenwerkingsverbanden) , regionale samenwerking biedt kansen.

Welke invloed heeft de wereldwijde crisis op landen?

Overheden verhogen het protectionisme om banen, lonen en verstrekken subsidies aan binnenlandse industrieën wat een rimpelwerking welke nog verder gaat dan de banken en financiële sectoren.

Wat is de rol van FDI , licensing en joint ventures ten aanzien van het verminderen van het effect van importbelastingen?

Bevorderen van de handel door gebruik te maken van FTD (Foreign Trade Zones).

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo