Samenvatting: Kernbegrippen Van De Algemene Wet Bestuursrecht Bestuursorgaan, Besluit En... | 9789492766847 | Arnout Peter Klap, et al

Samenvatting: Kernbegrippen Van De Algemene Wet Bestuursrecht Bestuursorgaan, Besluit En... | 9789492766847 | Arnout Peter Klap, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Kernbegrippen van de Algemene Wet Bestuursrecht bestuursorgaan, besluit en belanghebbende | 9789492766847 | Arnout Peter Klap; Ferry Taco Groenewegen

 • 1 Het bestuursorgaanbegrip

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie vallen onder het begrip bestuursorgaan?

  Alle personen of colleges die vallen onder de definitie in art 1:1 AWB
 • Waarvoor dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen A en B organen?

  Zodat een orgaan niet ten onrechte we;/niet als bestuursorgaan gekenmerkt wordt.
 • Als niet is voldaan aan het publieke criterium bij de A-orgaan criteria kan er wel sprake zijn van een B-bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 sub b Awb, de criteria daarvoor zijn?

  1. Een orgaan;  
  (a) is een persoon of college met een voldoende zelfstandige           positie, 
  (b) die met een specifieke taak is belast 
  2. Van een rechtspersoon;
  3. Met openbaar gezag, dit is in het geval als orgaan eenzijdig bindende kan maken c.q. Eenzijdig de rechtspositie van rechtssubjecten kan bepalen;
  4. Dit gebaseerd is op een wettelijk voorschrift.
 • Personen of colleges die geen onderdeel uitmaken van een publiekrechtelijke organisatie, maar wel specifieke publiekrechtelijke bevoegdheden hebben, worden tot de overheid gerekend voorzover zij:

  Die specifieke publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefenen.
 • Als niet is voldaan aan het publieke criterium bij de A-orgaan criteria en niet aan het wettelijk voorschrift van het B-orgaan kan er spraken zijn van een privaatrechtelijke rechtspersoon met openbaar gezag kan sprake zijn van openbaar gezag op grond van de publieke taak, de criteria hiervoor zijn?

  1. Een orgaan;  
  (a) is een persoon of college met een voldoende zelfstandige           positie, 
  (b) die met een specifieke taak is belast 
  2. Van een privaatrechtelijke rechtspersoon;
  3. Dat geldelijke uitkeringen of op geld waardeerbare voorzieningen strekt aan derden;
  4. En inhoudelijke en financiële banden heeft met een A-orgaan (sticking bevordering kwaliteit leefomgeving schiphol):
  (a) het A-orgaan bepaalt de inhoudelijke criteria voor de uitkering; (b) Het A-orgaan financiert tenminste van de uitkeringen
 • Op wat voor een manieren kan een B-orgaan de rechtspositie van rechtssubjecten veranderen?

  1. Positief: geven van subsidie of vergunning;
  2. Negatief: geven van een boete.
 • In het kader van het scheiden der machten zijn (Trias Politica) zijn er een aantal organen uitgezonderd van het zijn van een bestuursorgaan in welke artikelen staan deze?

  Art 1:1 lid 2 Awb;
  Art 1:1 lid 3 Awb;
  Art 1:1 lid 4 Awb.
 • Wat zijn de twee soorten B organen?


  • B-bestuursorganen die hun bevoegdheden uitoefenen op basis van enig wettelijk voorschrift.
  • B-bestuursorganen die een ‘publieke taak’ vervullen en onder bepaalde voorwaarden besluiten nemen zonder dat de bevoegdheid daartoe bij wet is toegekend.
 • Wat maakt een orgaan van een private rechtspersoon dat geldelijke uitkeringen of op geld waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekt een bestuursorgaan? De 17 september 2014 stichting bevordering leefomgeving Schiphol uitspraak.


  •Inhoudelijk vereiste: De criteria voor de geldverstrekking in kwestie moeten in beslissende mate door één of meer a-organen worden bepaald.

  •Financieel vereiste: De financiering van de verstrekking moet in overwegende mate (twee derden of meer) afkomstig zijn van één of meer a-organen.
 • 1.2 A-bestuursorganen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • In welke woorden wordt een A bestuursorgaan gedefenieerd in 1:1AWB?

  'Een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld'.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart