Samenvatting: Pedagogiek

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Pedagogiek

 • 1 Pedagogiek

 • 1.1 Inleiding Pedagogiek

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind?

  De omgeving, interactie met de omgeving en de ervaringen die een kind daarbij opdoet.

  De aanleg, DNA, genen en biologische factoren een rol.
 • Welke problemen lopen sommige kinderen door een hoog IQ?

  Onderpresteren op school
  Perfectionisme
  Overprikkeling
  Door hoogbegaafdheid buiten de groep vallen en ook gepest kunnen worden.
 • Welke problemen kunnen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind?

  Ontwikkelingsproblemen.
  Leer problemen en Gedragsproblemen (oorsprong in aanleg DNA, biologische factoren)
 • 1.1.1 verstandelijke beperking, IQ

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de signalen die kunnen wijzen op een verstandelijke beperking?

  -impulsief gedrag
  -in
  het hier en nu zijn
  -vanuit
  eigen beleving vertellen
  -moeite
  met sorteren en ordenen
  -moeite met selecteren van prikkels
  -moeite
  om zelfstandig problemen op te lossen
 • Kinderen met een verstandelijke beperking hebben een achterstand in hun ontwikkeling. Wat is de maximaal IQ van deze kinderen en kenmerken?

  Hun IQ is maximaal 70.
  Zij denken minder snel, vinden het lastiger om dingen te begrijpen en kunnen gebruikmaken van anderen manieren om te communiceren dan allen spraak.
  een kind met een verstandelijke beperking kan de wereld als onoverzichtelijke en onveilige plek ervaren
 • 1.4 Ontwikkelingspsychologie

  Dit is een preview. Er zijn 28 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Geef een beschrijving van de essentie van het vakgebied ontwikkelingspsychologie?

  De wetenschap die de psychologische veranderingen van de mens per levensfase (vanaf baby tot volwassene) bestudeert.

  Waarbij belangrijk is dat de ontwikkeling niet volgens een vaste lijn verloopt, maar in fasen via stappen en sprongen.

  (12 maanden verschil tussen het vroegste en laatste kind dat gaat lopen is normaal).
 • Beschrijf in hoofdpunten het gedachtengoed van Bowlby Britse psychiater(1907-1990)? Gehechtheid en hechtingstheorie.

  Hij is bekend geworden door zijn theorie over hechting tussen opvoeders en kinderen.

  Een goede hechting is de basis voor de hele ontwikkeling van een kind en de mate waarin een kind relaties kan opbouwen met anderen.

  Volgens Bowlby zijn kinderen genetisch 'geprogrammeerd' om verzorgd te worden. Kinderen hebben een behoefte aan veiligheid en zekerheid.  Een langdurige afwezige band tussen moeder en kind leidt tot een negatief effect op de ontwikkeling van een kind.

  Op het  sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling.
 • Welke vier pedagogische doelen, ook wel basisdoelen genoemd, worden in het pedagogisch curriculum uitgewerkt? Leg deze vier pedagogische doelen kort uit.

  • Zorgen voor emotionele veiligheid. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen.

  • Het bijdragen en versterken van persoonlijke competentie. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, zoals zelfstandigheid of zelfvertrouwen.


  • Het stimuleren van sociale competentie. Sociale competentie verwijst naar alle vaardigheden en kennis op het gebied van het aangaan en onderhouden van sociale relaties met zowel volwassenen als met leeftijdgenoten.


  • Socialisatie. Kinderen maken deel uit van de samenleving, waar de gebruiken, gewoonten, regels en waarden in eerste instantie nog onbekend zijn.
 • Wat is ontwikkelenen op welke verschillende gebieden ontwikkelen kinderen zich?

  Het verwerven van nieuwe vaardigheden op een ander niveau te gaan functioneren.

  a. Lichamelijk: Fysieke ontwikkeling en groei van het lichaam.

  b. Motorisch: ontwikkeling van het handelen en bewegen:
  lopen, fietsen en schrijven.

  c. Cognitief: ontwikkeling van het denken, de waarneming, intelligentie, leren, onthouden.

  d. Seksueel: ontwikkeling van seksualiteit, liefde, zelfbeeld, bewust worden van lichaam en geslachtskenmerken.
 • De ontwikkelingspsycholoog Vygotsky stelt dat opvoeders een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen, vooral als het gaat om te overbruggen van waar nog hulp voor nodig is en wat het kind al zelfstandig kan. Neem de tabel over en vul aan op de ontbrekende plekken.

  Zone 1 de zone van actuele ontwikkeling> dat het kind al kan of weet zonder hulp 

  zone 2 de zone van Naast ontwikkeling> dat wat het kind kan met hulp van ander, bijvoorbeeld een ander kind of beroepsvoeder 

  zone 3 de paniek zone> het kind moet iets doen dat ook met hulp van ander niet kan en wat paniek of stress oplevert 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Pedagogiek