Psychologische benaderingen van seksualiteit - Een evolutionair psychologisch perspectief - Inleiding

3 belangrijke vragen over Psychologische benaderingen van seksualiteit - Een evolutionair psychologisch perspectief - Inleiding

Tussen welke drie kernbegrippen maken evolutionair psychologen een onderscheid?

  • Adaptie: een responsmechanisme dat een specifiek probleem heeft opgelost in de evolutionaire geschiedenis, dat samenhangt met genetisch reproductief succes. 
  • Nevenproduct: een responsmechanisme dat zelf geen oplossing was voor een probleem in de evolutionaire geschiedenis, maar een bijeffect van een adaptief.
  • Ruis: random-effecten van het evolutieproces die geen bijdrage leveren aan genetisch reproductief succes. 

Hoe kan de basisvisie van de evolutionaire psychologie worden samengevat?

De menselijke soort wordt gekenmerkt door variatie binnen een aantal basisthema's, die het resultaat zijn van de menselijke evolutie en die samen de menselijke natuur vormen. 

Welke theoretische kanttekening kan gemaakt worden met betrekking tot de kwestie intentionaliteit?

Evolutionair psychologen gaan ervan uit dat evolutionaire processen en producten niet intentioneel zijn. Tot nu toe hebben evolutionair evolutionair psychologische benaderingen niet geleid tot klinisch seksuologische toepassingen. 

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo