Wet onderzoek naar seksualiteit - Klinisch onderzoek - Beperkingen van klinisch onderzoek

6 belangrijke vragen over Wet onderzoek naar seksualiteit - Klinisch onderzoek - Beperkingen van klinisch onderzoek

Hoe wordt de interne validiteit zo groot mogelijk gemaakt?

Het is hierbij noodzakelijk om strenge diagnostische en interventieprotocollen aan te houden en om deelnemers random toe te wijzen aan verschillende interventies. 

Hoe kan de invloed van deze voormeting beperkt worden?

Bij een deel van de onderzoeksgroep alleen een nameting doen en de bevindingen in dit deel van de onderzoeksgroep vergelijken met die in het deel dat zowel na- als voormeting heeft ondergaan.

Wat is een belangrijke valkuil voor de externe validiteit?

De representativiteit van de onderzochte steekproef voor de totale klinische populatie waaruit deze afkomstig is.

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat vormt een probleem bij randomisatie?

De persoonlijke voorkeuren van deelnemers voor bepaalde behandelvormen.

Wat is de signaal-ruis verhouding en waarom kan dit een probleem vormen?

De signaal ruis verhouding is de verhouding tussen de sterkte van het effect van de bestudeerde variabelen enerzijds en de effectgrootte van andere variabelen anderzijds. Dit kan een probleem vormen omdat de beoogde en niet-beoogde effecten dan niet van elkaar te onderscheiden zijn.

Waarom is klinisch onderzoek beperkt in zijn verklarende kracht?

Er kunnen niet altijd valide uitspraken gedaan worden over causaliteit door de vele beperkingen in klinisch onderzoek. 

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo