Psychologische benaderingen van seksualiteit - Een sociaal-psychologisch perspectief - Seks is ruilhandel ofwel sociale uitwisseling

6 belangrijke vragen over Psychologische benaderingen van seksualiteit - Een sociaal-psychologisch perspectief - Seks is ruilhandel ofwel sociale uitwisseling

Welke visie gebruikt het sociaal uitwisselingsperspectief?

Relaties worden gekenmerkt door een specifieke dynamiek van psycholgische kosten en baten. 

Wat houdt het sociaal uitwisselingsperspectief in?


Houdt er rekening mee dat het meeste seksuele gedrag plaats  vindt in intieme relaties en dat dit te maken heeft met psychologische kosten en baten.
 • Basisprincipe: individuen streven naar hun opbrengsten te maximaliseren en hun kosten te minimaliseren, sociaal gedrag bestaat uit inter-persoonlijke uitwisselingen en individuen zullen proberen hun relationele opbrengsten evenredig te beantwoorden.

Wat houdt het uitwisselingsmodel van Byers in?

 

De seksuele satisfactie wordt bepaald door de uitkomst van de volgende vergelijking:

 1. (Seksuele) baten - (seksuele) kosten
 2. De vergelijkingsstandaard voor (seksuele) baten - de vergelijkingsstandaard voor (seksuele) kosten
 3. Gelijkwaardigheid van (seksuele) baten - de gelijkwaardigheid van (seksuele) kosten

Fundamentele logica identiek aan het model van Rusbult

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat voegt het model van Byers toe aan het model van Rusbult?

Er is een derde principe dat stelt dat er gelijkwaardigheid dient te zijn tussen de kosten en baten die elke partner zelf investeert. 

Op welke vijf dimensies van relaties is het sociaal uitwisselingsperspectief tot nu toe toegepast?

 1. Partnerselectie
 2. Start van seksueel gedrag in een relatie
 3. Het nemen van seksueel initiatief, het weigeren van seksualiteit en de bereidheid om bepaald seksueel gedrag wel of niet aan te gaan
 4. Seksuele satisfactie
 5. Buitenechtelijk seksueel gedrag

Hoe wordt gereageerd op buitenechtelijke seks en wat zijn daarvan de effecten?

 1. Constructief actief gedrag, zoals het bespreekbaar maken van het probleem, het samen in therapie gaan of andere gezamenlijke pogingen om het probleem op te lossen
 2. Destructief actief gedrag dat gericht is op het stoppen van de eigen relatie of het tot stand brengen van verwijdering tussen de partners, zoals verhuizen, een scheiding aanvragen of dreigen met een breuk. 
 3. Constructief passief gedrag, zoals het passief en loyaal afwachten met de hoop dat de buitenechtelijke relatie zal stoppen
 4. Destructief passief gedrag, zoals het negeren van de affaire, het vermijden van de ermee samenhangende problemen en negatief bejegenen van de partner.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo