Hulpverlening bij seks disfuncties - seksuele disfuncties bij mannen

20 belangrijke vragen over Hulpverlening bij seks disfuncties - seksuele disfuncties bij mannen

Verminderd seksueel verlangen / hypoactive sexual desire disorder

prevalentie: 0-16%, kan veroorzaakt worden door somatische ziektes, depressie, testosterontekort of life-events. onderzoeken van testosteronspeigel, seksuele verwachtingen, relationeel functioneren enz. bij androgeentekort substitutie behandeling, sektherapie, sensate-focusoefeningen

Wat zijn de mannelijke mythes over seks?

 • Intimiteit beleef ik via seksualiteit
 • Ik moet voor vrouwen zorgen, hen beschermen
 • Een grote penis is belangrijk voor goede seks
 • Ik heb altijd zin in seks
 • In een relatie masturbeer je niet
 • Ik ben verantwoordelijk voor orgasme van mijn partner
 • Seks is geslachtsgemeenschap

Opwindingsstoornis / male erectile disorder

ED: stoornis in opwindingsfase, erectiele disfunctie. opwinding wordt bij man met erectiestoornis geremd omdat hij geen erectie krijgt (verwachtingen). depressie en aandacht belangrijke rol. ong 15% prevalentie. vasculair onderzoek en vaststellen van psychologische of organische factoren. behandeling: medicatie zoals sildenafil of apomorfine, coorlichting, counseling
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Orgasmestoornis / male orgasmic disorder

prevalentie 7%, oorzaak waars neurologische aandoeningen, behandeling: stimulatiepatroon in kaart brengen, sekstherapie, vibratie

Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen levenslang en verworven?

Zegt met name iets over de ernst en de prognose. Levenslang is lastiger te behandelen.

Voortijdige zaadlozing / premature ejaculation (PE)

aahoudende of terugkerende ejaculatie na minimale seksuele stimulatie voor, tijdens, of kort na de penetratie en eerder dan betrokkene wil.

Waarom wordt er onderscheid tussen omstandigheden gemaakt?

Situatief wil zeggen, komt alleen voor tijdens geslachtsgemeenschap maar niet tijdens stimulatie met hand of mond. Gegeneraliseerd wil zeggen dat het in elke situatie een probleem is → kan meestal wijzen op een lichamelijke oorzaak, maar kan ook bij ernstige depressie of trauma voorkomen.

Etiologie (voortijdige zaadlozing)

vaak 1e ervaring gehaast + veel spanning, verhoogde comorbiditeit met angststoornissen en blijktsympatische activatie van het begin van de respons al verhoogd (itt controlegroep)

Behandeling (voortijdige zaadlozing)

CBT, sensate-focustherapie, langzaam leren sensaties te voelen dus zo orgasme voelen aankomen. dan knijp techniek toepassen

Wat is het verband tussen disfunctie en statisfactie?

Dat seksuele functie afneemt, betekent niet dat seksuele satisfactie ook afneemt. De tevredenheid kan vergroot worden ondanks dat de functie afneemt. Het fysiologisch functioneren neemt af, maar dat betekent niet dat er met de disfunctie om gegaan kan worden.
Disfunctie heeft altijd een context.

Pijn bij seks / dyspareunia

prevalentie mogelijk 0,2-8%.
lokale pijn: phimosis (vernauwde voorhuid), te kort frenulum (voorhuisbandje), ziekte van Peyronie (kromstand van penis), onstekingen (soa), overgevoelige glans (eikel), blue balls-fenomeen (pijn nadat bij hevige seksuele opwinding het orgasme is uitgebleven)
regionale pijn: liesbreuk, pijn in musculus pudendus (bekkenbodem), krampen.
algemene pijn: orgasmehoofdpijn (ontstaat voor of tijdens het orgasme), pijn in hart en vaatstelsel, spier- en skeletstelsel en zenuwpijnen

Wat is het verminderd seksueel verlangen? En wat is de prevalentie?

Aanhoudend of terugkerend, onvoldoende (of ontbrekende) seksuele/erotische gedachten of fantasieën en verlangen naar seksuele activiteit. De beoordeling als onvoldoende wordt door de clinicus gegeven, rekening houdend met factoren die het seksuele functioneren beïnvloeden, zoals leeftijd en de algemene en socioculturele levensomstandigheden. (DSM- 5)

Verlangen heeft te maken, met het verlangen ergens naar en verlangen naar activiteit. Je wilt direct iets doen.
Prevalentie is eigenlijk een beetje onduidelijk, het is namelijk afhankelijk van welke groep is onderzocht en wat voor definitie zij hanteerden.

Klopt het lineair model van libido nog stees?

Libido gaat niet meer om een lineair gebeuren, er is geen evidentie voor “spontane zin”. Je kunt in een auto wel benzine gooien, maar daar gaat de auto niet automatisch van rijden. Testosteron alleen zorgt er niet voor dat er verlangen komt.

Wat is zin volgens Basson?

Zin is dat je je opgewonden voelt, je wil er iets mee doen, maar je kan er nog niets mee doen. Je bent gemotiveerd om er iets mee te doen.
Opwinding ga je er fysiek mee aan de slag.

Wat voor taken hebben dopamine en testosteron bij seks?

Testosteron speelt een belonende rol, maar met name dopamine. Testosteron zorgt ervoor dat de organen opgewonden kunnen worden. Dopamine komt vrij als je je heel erg opgewonden voelt, een soort beloning. Gevoel van in je buik ‘nog een keer’, dat is dopamine. Een soort bevestiging, bekrachtigd de incentive.

Wat is late onset hypogonadisme?

Te traag werkende testosteron mechansime op latere leeftijd

Wat is een erectiele disfunctie?

Tenminste een van de volgende drie symptomen moet worden ervaren tijdens bijna alle of alle (75% - 100%) seksuele contacten met een partner (in specifieke situaties of, indien gegeneraliseerd, in alle situaties):
 • Aanzienlijke moeilijkheid om een erectie te krijgen tijdens seksuele activiteit
 • Aanzienlijke moeilijkheid om een erectie te houden tot de voltooiing van de seksuele activiteit
 • Aanzienlijke vermindering van stijfheid van de erectie

Wat zijn de twee afzonderlijke systemen die de seks aansturen?

 1. Pre-frontale cortex, werk remmend d.m.v. serotonine & prolactine
 2. Limbisch systeem, werk stimuleren d.m.v. testosteron & dopamine

Wat is anorgasmie en geremd orgasme?

Aanhoudende of recidiverende vertraging, of ontbreken van een orgasme volgend op een fase met een normale seksuele opwinding tijdens de seksuele activiteit die adequaat in aandacht, intensiteit en duur was, waarbij rekening is gehouden met de leeftijd.

Hoe verwoord de DSM-5 vroegtijdige zaadlozing?

Een aanhoudend of recidiverend patroon waarbij de ejaculatie tijdens seksuele activiteit met de partner optreedt binnen ongeveer 1 minuut na vaginale penetratie en voordat de persoon het wenst.
(moet tenminste 6 maanden aanwezig zijn geweest en ervaren tijdens bijna alle of alle (bij benadering 75% - 100%) seksuele contacten

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo