Psychologische benaderingen van seksualiteit - Een evolutionair psychologisch perspectief - Malamuths theorie van seksueel geweld

5 belangrijke vragen over Psychologische benaderingen van seksualiteit - Een evolutionair psychologisch perspectief - Malamuths theorie van seksueel geweld

Wat is het confluence model van Malamuth over het seksuele geweld wat mannen plegen jegens vrouwen?


 1. Gender (socialisatie) traject dat stelt dat een positieve houding tegenover geweld en een vijandige houding tegen vrouwen de kans op seksueel geweld tegen vrouwen vergroot
 2. Criminogeen traject dat stelt dat seksuele agressie voortkomt uit seksuele promiscuïteit die voortkomt uit een deliquente levensstijl. Een dergelijke levensstijl komt nogal eens voort uit ouderlijk geweld of seksueel misbruik in de jeugd

Wat is de evolutionaire achtergrond van menselijk agressief gedrag?

Malamuth et al. gaan ervan uit dat mensen specifieke evolved psychological mechanisms hebben die het gebruik van agressief gedrag, als een onderdeel van coercive tactics, aansturen in reactie op bepaalde omgevingsstimuli. 

Hoe wordt verkrachting begrepen vanuit een evolutionair standpunt?

Vanuit deze benadering wordt verkrachting gezien als een seksuele strategie die bijdraagt aan genetisch succesvolle reproductie van mannen, enerzijds doordat meer vrouwen bevrucht kunnen worden, anderzijds doordat bij zwangerschap ten gevolge van verkrachting andere mannen geen toegang meer hebben tot de zwangere vrouw. 

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat concludeerde Malamtuh met het confluence model over seksuele agressie jegens vrouwen?

Het is het gevolg van twee ontwikkelingstrajecten: 

 • Criminogeen traject: seksuele agressie door een volwassen man is het gevolg van seksuele promiscuïteit, mits die seksuele promiscuïteit voorkomt uit een delinquente levensstijl. Wordt beïnvloed door eventuele gewelddadigheid van ouders of misbruik in kinderjaren. 
 • Gender(socialisatie) traject: hier doen positieve attitudes tegenover geweld en vijandige masculiniteit - dat is het hoger waarderen van mannelijkheid boven vrouwelijkheid en een vijandige attitude jegens vrouwen - de kans op seksuele agressie jegens vrouwen duidelijk toenemen. 

Wat is de rol van pornografieconsumptie in de etiologie van seksueel agressief gedrag jegens vrouwen?

Volgens Malamuth et al. speelt dit een onbetekenende rol in de etiologie van seksueel agressief gedrag.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo