TMap fasing acceptatie- en systeemtesten - TMap testmanagement fasen

6 belangrijke vragen over TMap fasing acceptatie- en systeemtesten - TMap testmanagement fasen

Uitleg fase Planning, Beheer en Inrichting en beheer infrastructuur

 • Planning -> 1vaststellen opdracht, 2 orienteren opdracht, 3vaststellen testbasis, 4 bepalen teststrategie, analyseren productrisico's, bepalen begroring, bepalen planning, toewijzen testeenheden en testtechnieken, definieren testproducten, definieren organisatie, inrichting beheer, bepalen testproductrisico's en maatregelen, terugkoppelen en fixeren
 • Beheer ->testplan bewaken en bijsturen en rapporteren
 • Inrichting en beheer infrastructuur -> zorg dragen voor de benodigde testinfrastructuur en middelen (testomgevinen. testtools en werkplekken)
   

 

Waarvan is de benodigde inspanning voor het maken van een testplan afhankelijk?

De aanwezigheid van een masterplan, van Generieke Test Afspraken, Lijnorganisatie Testen met voorschriften, sjablonen en standaards kunnen het opstellen van het testplan aanzienlijk vergemakkelijken omdat hier naar verwezen kan worden

Hoe wordt de diepgang (zwaarte) van het testen bepaald?

Op basis van de risico's. Hoe groter het risico hoe zwaarder getest moet worden

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke activiteiten bevat het opstellen van een testplan?

1. vaststellen opdracht

2. orienteren opdracht

3. vaststellen testbasis

4. analyseren productrisico's

5. bepalen teststrategie

6. bepalen begroting

7. bepalen planning

8. toewijzen testeenheden en teststechnieken

9. definiëren testproducten

10. definiëren organisatie

11. definiëren infrastructuur

12. inrichten beheer

13. bepalen testprocesrisico's en maatregelen

14. terugkoppelen en fixeren plan

 

Wat is het doel van de eerste fase van het opstellen van een testplan; het vaststellen van de opdracht?

het duidelijk maken het doel, de taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen door een formulering van de opdracht

hoe kan de testbasis worden vormgegeven?

requirements, acceptatiecriteria, FO's, TO's, gebruikershandleidingen, interviews, verslagen van bijeenkomsten, wetgeving, oude systeem, vorige release, prototype of materiedeskundige

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo