TMap fasing acceptatie- en systeemtesten - TMap testuitvoerende fasen

6 belangrijke vragen over TMap fasing acceptatie- en systeemtesten - TMap testuitvoerende fasen

Voorbeelden van activiteiten en doelen in de fase Voorbereiding

Voorbereiding activiteiten:

 1. Verzamelen testbasis
 2. Opstellen checklists
 3. Beoordelen testbasis
 4. Opstellen rapport detailintake

Doel: testbaarheid van het systeem en vroege foutdetectie

testbasis = de informatie die het gewenste systeemgedrag definieerd

Activiteit en doel fase Specificatie

 1. Opstellen testspecificaties
 2. Definieren centrale uitgangssituaties
 3. Specificeren intake testobject

Doel: testbasis is beschikbaar, bevindingen uit fase voorbereiding verwerkt, tijdens de realisatiefase gereed bij oplevering testeenheden

Activiteit en doel fase Uitvoering

 1. Intake testobject
 2. Klaarzetten uitgangssituatie
 3. Uitvoeren (her)tests
 4. Controleren en beoordelen testresultaten

Doel:

 • Beoordeling kwaliteit door uitvoeren tests
 • Tetsobjecten moeten opgelevert zijn
 • testsrcipts aanwezig
 • testinfrastructuur correct
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het verschil tussen dynamisch expliciet en dynamisch impliciet testen?
Wat is statisch testen?

Bij dynamisch impliciet liggen geen testgevallen aan ten grondslag. Bivoorbeeld tester kunnen gevraagd worden om op performance en usability te letten.
Bij statische testen wordt de software niet gerund  (inspecteren documentatie, opleidingen, etc)

Welke activiteiten en wat is het doel van de fase Afronding

Activiteiten:
 1. Evalueren testproces
 2. Conserveren testware (paklijst)
Doel:
 • het leren van de ervaringen die opgedaan zijn in deze test
 • het conserveren van testware om bij een volgende test deze te kunnen hergebruiken

Welk technieken zitten er in de verschillende fasen

Planning en Beheer
productrisicoanalysebegrotingstechniekenbevindingenbeheermetrics

Voorbereiding
toetstechnieken

Inrichting en beheer
diverse checklists

Specificatie
testontwerptechnieken


Uitvoering
diverse checklists

Afronding
diverse checklists

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo