Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Verzekerd Van Toezicht Regelgeving Voor Levensverzekeraars, Schadeverzekeraars... | 9789013059052 | Gerrit Ronald Boshuizen, et al

Samenvatting: Verzekerd Van Toezicht Regelgeving Voor Levensverzekeraars, Schadeverzekeraars... | 9789013059052 | Gerrit Ronald Boshuizen, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Verzekerd van toezicht regelgeving voor levensverzekeraars, schadeverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en herverzekeraars op grond van de Wet op het financieel toezicht | 9789013059052 | Gerrit Ronald Boshuizen; Bert Jager

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Aanleiding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is de Wet op het Financieel toezicht (Wft) ingevoerd?

  Om sectorale toezichtwetten te integreren in één wet.
 • 2 De toezichtgeschiedenis van verzekeringen in Nederland in vogelvlucht

 • 2.1 Het Bourgondische tijdperk

 • Waarmee ontstond in de Bourgondische Nederlanden in 1458 de eerste verzekeringswetgeving?

  De Ordonnantie van 15 februari 1458, waarbij een procesgang werd voorgeschreven voor alle geschillen inzake zeehandel, waaronder verzekeringen.
 • 2.2 Toezicht op lijfrenten

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom kwamen Hollandse steden die lijfrenten verkochten in de problemen?

  De uitgifte van lijfrenten ging destijds nog op de bonnefooi, zonder wiskundige sterfteberekening en zonder leeftijdonderscheid.
 • Waar kwamen de maatregelen in 1514 en 1515, dat steden geen lijfrenten meer mochten verkopen zonder voorafgaand octrooi (toestemming) van de Bourgondische overheid, en de plicht om de stedelijke boekhouding zes maanden na afloop van ieder kalenderjaar in te dienen bij de Rekenkamer in feite op neer?

  Een systeem van vergunningverlening vooraf, gecombineerd met repressief toezicht.
 • 2.3 Opkomst van het verzekeringswezen

 • Waarom was in de veertiende eeuw wetgeving nodig om verzekeringsovereenkomsten in goede banen te leiden?

  De verzekeraar was in hoge mate afhankelijk van de eerlijkheid van de verzekeringnemer (vaak zeehandelaren) met het oog op het te verzekeren risico ('verzwijging'), terwijl de verzekeringnemer op zijn beurt afhankelijk was van de kredietwaardigheid van de verzekeraar. Beide factoren waren voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst niet te verifiëren.
 • Wat schreef de eerste veertiende-eeuwse verzekeringswetgeving onder ander voor?

  Modelpolissen, een verplichte registratie van polissen door een toezichthouder, welke bovendien moest toezien op de naleving van de wetgeving.
 • 2.4 Toezicht op schadeverzekeraars

 • Fillips II benoemde in 1556 de eerste toezichthouder voor het verzekeringswezen, welke functie door de hertog van Alva als landvoogd in 1570 wettelijk werd verankerd. Bij registratie van polissen controleerde deze of niet werd afgeweken van de modellen. Wat was de consequentie als niet aan deze registratieplicht werd voldaan?

  De verzekeringsovereenkomst was dan nietig.
 • Hoe werd de rol van het toezicht op verzekeringspolissen na het Plakkaat van Verlatinghe geleidelijk overgenomen?

  Deze toezichthoudersrol werd geleidelijk overgenomen door de steden, die in stedelijke keuren veelal inhoudelijke voorschriften gaven over polisvoorwaarden en regelingen voor geschillenbeslechting in assurantiezaken.
 • 2.5 De Napoleontische periode: toezicht op tontines

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat was het doel van spaarkassen/tontines?

  Het was een middel om kapitaal te vergaren.
 • Waarom werd in de 19e eeuw bij Keizerlijk decreet (Napoleon) besloten tot wetgeving op het gebied van spaarkassen/tontines?

  Spaarkassen/tontines werden steeds meer ook door particulieren uitgegeven, hetgeen met enige regelmaat leidde tot misbruik doordat toezeggingen niet werden nagekomen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Verzekerd Van Toezicht Regelgeving Voor Levensverzekeraars, Schadeverzekeraars...