Samenvatting: Inleiding In De Filosofie | 9789033491603 | T Heysse

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Inleiding in de filosofie | 9789033491603 | T. Heysse

 • 1 Probleemstelling met Socrates

  Dit is een preview. Er zijn 15 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat is het impact van het woord

  dit is argumentatie en discussie. men heeft het recht om deel te nemen aan politieke beraadslaging. 
 • wat is het impact van het schrift?

  dit is het gevolg van de democratische bestuursvorm.
  wetten moeten worden opgeschreven zodat de machthebbers het niet zomaar kunnen veranderen en de broers hun eigen interpretatie kunnen confronteren met die van de machthebbers. 
  de analoge gevolgen: het bied de mogelijkheid om inzichten en kennis te bewaren en te verspreiden.
 • 1.1 Het Griekse mirakel

 • Wanneer en waar begint het verhaal van de filosofie?

  399 v.C. in Athene, op dat ogenblik het centrum van de Griekse cultuur.
 • Wat houdt 'Het Griekse mirakel' in?

  Omdat zoveel nieuwe belangrijke zaken tot stand kwamen in een zo korte tijd. Er kwamen enkele fundamentele aspecten van onze Europese cultuur tot stand; democratie, geschiedbeschrijving, meetkunde, theater, sport, atheisme. 
 • Welke eerste cruciale stap in het proces van ontwikkeling werd gezet?

  Men begon oude mythes te bekritiseren en uiteindelijk op te geven. Sommige Grieken verwierpen geleidelijk de traditionele religieuze verklaringen over de natuur en de wereld. Ze waren zich er duidelijk van bewust dat een verklaring voor de natuur niet zomaar voor het grijpen lag; dat een dergelijke verklaring het resultaat is van een lang en moeizaam leerproces waarbij de verschillende verklaringen die zijn voorgesteld, uitvoerig worden bediscussieerd en bekritiseerd.
 • Welke verklaringen zijn van belang geweest bij de ontwikkeling van het Griekse mirakel?

  Een deel van de verklaring bestaat uit economische welvaart en twee culturele factoren zijn ook van belang geweest: de impact van het woord en van het schrift. 
 • Wat wordt er bedoelt met de impact van het woord?

  Gevolg van de democratische bestuursvorm: Argumentatie en discussie. Als vanzelf werd discussie, argumentatie en polemiek de regel van het intellectuele en culturele spel. Als vanzelf werd ook de gedachte meer plausibel dat geen enkel discussiethema taboe is of dat geen enkele man uitgesloten mag worden.
 • Wat wordt er bedoelt met de impact van het schrift?

  Gevolg van de democratische bestuursvorm: voor een democratische bestuursvorm heb je wetten nodig. Twee ontzaglijke voordelen van geschreven wetten:
  1. De machthebber kan de wet niet zomaar naar eigen dunken veranderen.
  2. Burgers kunnen hun eigen interpretatie van de wet confronteren met die van de machthebbers. 
  Analoge gevolgen van het schrift: het bevordert het kritische houding tegenover de inzichten. (informatie kan keer op keer worden herlezen, overdacht en geevalueerd worden).
 • Welke eerste belangrijke stap heeft de heel vroegere verklaring van de natuur door de Grieken gezet?

  Ze hebben duidelijk uitgelegd welde twee algemene voorwaarden vervuld moeten zijn opdat een menselijke verklaring van de natuur mogelijk is. 
  1. Een menselijke verklaring vereist dat de natuur kan verklaard worden door middel van enkele principes. 
  2. Die principes moeten door mensen kunnen begrepen, uitgesproken en beschreven in teksten worden.
 • Welke twee essentiele verschillen bestaan er tussen de huidige natuurwetenschappen en de pogingen van de Grieken om een verklaring te vinden voor fenomenen in de natuur?

  1. De Grieken gebruikten bijna geen experimenten en instrumenten; bij hun verklaring van de natuur beperkte ze zich tot alledaagse observaties van fenomenen. 
  2. De rol van wiskunde. De Grieken gingen er van uit dat wat er op aarde gebeurt niet exact geformuleerd kan worden.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart