Samenvatting: Onderwijseditie Bestuursrecht In De Sociale Rechtsstaat / 1 Bestuursrecht Algemeen... | 9789013077759 | S E Zijlstra

Samenvatting: Onderwijseditie Bestuursrecht In De Sociale Rechtsstaat / 1 Bestuursrecht Algemeen... | 9789013077759 | S E Zijlstra Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat / 1 Bestuursrecht algemeen; normering; uitvoering; handhaving | 9789013077759 | S.E. Zijlstra

 • 1 Bestuursrecht

  Dit is een preview. Er zijn 65 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat staat er geformuleerd in het algemene deel ?

  rehtsfiguren en rechts normen die in het gehele bestuursrecht betekenis hebben.
 • waar staan de kernbegrippen uit de Awb ook centraal naast bij de toepassing van deze wet?

  bij de beantwoording van de vraag of bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat tegen bepaald overheidshandelen
 • Wat zijn de nadelen van het uitsluitend instrumenteel gebruik van het bestuursrecht?

  Een overdaad aan interventies door middel van juridische instrumenten, waardoor op vele terreinen doelen niet of alleen tegen torenhoge kosten worden bereikt. 
 • waarop berust de instelling van de Awb?

  op de opdracht tot wetgeving van 107 lid 2 Gw welk artikel spreekt over regels van het bestuursrecht, het streeft geen uitputtende en exclusieve codificatie na.
 • Wat wordt verstaan onder de juridisering van de samenleving?

  Het is een algemeen verschijnsel in de samenleving, dat inhoudt dat in allerlei maatschappelijke verhoudingen het juridisch element sterker naar voren komt ten koste van andere, niet juridische elementen die deze verhoudingen mede en soms primair kenmerken. (toename van wetgeving enz.)
 • wat impliceert de terminologie van de Gw in artikel 107 ?

  dat delegatie aan lagere wetgevers is toegestaan
 • is de verhouding tot 107 Gw ook aan de orde als de gemeente autonome regels vaststelt inzake een onderwerp dat nog niet in de Awb is geregeld?

  NEEN, dit is niet onverbindend wegens in strijd met artikel 107 Gw omdat ze alleen voor de gemeente gelden waarvoor zij werden opgesteld. Pas als de wetgever ze in de Awb vast legt komt de vraag aan de orde wat de verhouding tot 107 Gw is
 • op welke wijze harmoniseert de Awb de bestuursrechtelijke begrippen en wat houdt dit in?

  door de belangrijkste begrippen niet tot de Awb zelf te beperken maar ze voor het gehele bestuursrecht betekenis te geven. De begrippen hebben aldus de betekenis die de Awb eraan heeft gegeven indien we ze aantreffen in een bijzondere wet.
 • uit welk soort bepalingen bestaat het over grote deel van de Awb?

  uit bepalingen die een keuze bevatten tav een bepaald leerstuk, een keuze die ook anders had kunnen luiden maar waarvan men nu zij eenmaal is gemaakt, in beginsel geen afwijking wil
 • betekent regelend recht in de zin van de Awb hetzelfde als in de zin van het BW?

  NEEN; regelend recht in de context van de Awb betekent dat de wetgever in materiele zin iets anders kan regelen, voor alle andere instanties alsmede de burgers geldt de Awb als dwingend recht

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart