Samenvatting: Perspectieven Op Nederland In De Modern Tijd

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Perspectieven op Nederland in de modern tijd

 • 1 Het ontstaan van de repressieve staat in Nederland 1780-1815

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer was er in Nederland sprake van grote polarisering en politisering?

  Hiervan was sprake tijdens de Patriottentijd (1780-1787) en de eerste jaren van de Bataafse Republiek (1795-1806). Verschillende politieke groepen stonden tegenover elkaar, veel deelname aan politieke debatten. (p. 23)
 • Wat was de oorzaak hiervan volgens historici?  Colenbrander: aandacht voor herstel economie Bataafse Republiek, men had genoeg van revolutionaire politiek.

  Van Sas: verzoening en overbrugging partijtegenstellingen belangrijker na 'nationalisering' van de Bataafse Revolutie.
  Revolutionaire patriotten raakten gedesillusioneerd door de politiek. (p. 23)
 • Waarom was 1813 een bijzonder moment in de Nederlandse geschiedenis?


  Het was bijzonder om de volgende redenen:
  1. Het bewind Willem I gaf modernisering nieuwe impuls aan staat en politiek.
  2. Veel continuïteit met verleden, maar ook eigen karakter door oud en nieuw te combineren, oude politieke tegenstellingen verzoenen zonder ze te vergeten. (p. 24)
 • Hoe zag het beeld van de gedepolitiseerde samenleving eruit na 1813 onder Willem I ?


  Patriotse burgerdeugden werden na 1813 gepropageerd in onpolitieke en verhuiselijkte vorm (literatuur en genootschappen), geen suggestie van democratie , nauwelijks behoefte aan actieve 'publieke geest'.
  Na 1800 richtte de burger zich op consensusgerichte politiek, waarbij tegenstellingen redelijk opgelost moesten worden. (p. 24)
 • Wat is het algemene beeld van Nederland na 1800?


  In Nederland heerst een gematigd politiek klimaat, met weinig openlijke politieke conflicten. (p. 24)
 • Volgens de auteur is er een andere oorzaak van de depolitisering, welke?

  Nederland werd een steeds machtiger en centralistisch bestuurde staat, die publieke onvrede en afwijkende politieke opvattingen stelselmatig wist te onderdrukken. Het beeld van 'polderland' komt hierdoor in een ander daglicht. Depolitisering kwam ook door onderdrukking, niet alleen het streven naar consensus. (p. 25)
 • Wat verstaat de auteur onder de staat, de contemporaine opvatting van de staat en repressie?

  1. Staat: het geheel aan instituties en personen die de staatsmacht uitoefenen. 'Overheid' is een functie van de staat.
  2. Contemporaine opvatting: door een geordend gezag geregeerde volksgemeenschap
  3. De onderdrukking of beperking van de vrijheid van meningsuiting en handelen van de burgers door en binnen die staat. (p. 25)
 • Over welke beperkingen van politieke rechten heeft de auteur het?


  De beperkingen zijn:
  1. beperken van de politieke rechten van de burgers binnen een democratische rechtsstaat.
  2. beperking persvrijheid door censuur
  3. beperken verenigingsrecht: verbod politieke partijen en organisaties.
  4. beperking manifestatievrijheid: tegengaan van 'ordeverstoringen'.
  5. beperking stem- en kiesrecht (politieke zuiveringen). (p. 25)
 • Wanneer veranderden de polarisering en politisering?

  Na 1800 nam de politisering snel af, publiek debat en openbaar geuite onvrede was nauwelijks meer aanwezig. Het was wel mooi geweest. (p. 9)
 • Waarvoor hadden volgens de auteur historici te weinig oog?

  Ze legden te veel nadruk op het vreedzame karakter van Nederland en hadden te weinig oog voor de beperkende maatregelen ten aanzien van rechten van de burgers door de staat. (p. 25)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Perspectieven Op Nederland In De Modern Tijd