Ajax and XML for accessing Data- Ajax - Using XMLHttpRequest to fetch data - Ajax security and debugging

7 belangrijke vragen over Ajax and XML for accessing Data- Ajax - Using XMLHttpRequest to fetch data - Ajax security and debugging

Wat betekent same origin policy

De regel dat Ajax code alleen URL's kan gebruiken van hetzelfde domein als waar de pagina vandaan komt. De regel wordt geimplementeerd in browsers

De XMLHttpRequest object heeft verschillende belangrijke properties. Hoe worden de vershcillende properties gebruikt: onreadystatechange, readyState en status?

Aan de property onreadystatechange wordt de event handler gebonden die in actie moet komen wanneer er een antwoord van de server binnen is.
De property readyState geeft de status van het request aan (0: niet geinitialiseerd, 1: klaar maar niet verzonden, 2:verzonden, 3: bezig, 4: klaar)
De property status bevat de http-statuscode van de server, zoals 200 voor als alles naar wens verlopen is, of 404 voor niet gevonden

Hoe weet je JavaScript code wanneer het resultaat van een Ajax request arriveerd? (Wat is het verschil indein je synchroon of asynchroon request gebruikt?) Hoe zorg je dat je bij de data komt die je ontvangt van de webserver?

Bij een synchrone request wordt de volgende regel van de code uitgevoerd op het moment dat het antwoord binnen is.
Bij een asynchrone request moet er een eventhandler worden gebonden aan de event dat het antwoord van de server binnen komt
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

In welk opzicht zorgt Prototype het Ajax programmeren makkelijker

Als je Prototype gebruikt voor Ajax applicaties hoef je geen voorzorgen te nemen voor verschillen tussen browsers. Je hoeft ook niet in de event handler die wordt aangeroepen wanneer het antwoord binnen is te checken op de statuscode: je kunt speciale event handlers schrijven voor als er iets mis is met het antwoord

Wanneer je een Ajax request met Prototype creeert. Hoe specificeer je of het request een HTTP GET of POST is

Met behulp van method: "get" of "post"

Wat is het verschil tussen Prototype's Ajax.Request en Ajax.Updater? Wanneer gebruik je welke?

Ajax.Updater krijgt een property mee voor de id van het pagina-element waarvan de innerHTML moet worden aangepast; als er met de data die in de Ajax response worden teruggestuurd iets anders moet gebeuren dan het veranderen van de innerHTML van een bepaald element heeft u Ajax.Request nodig

Welke security restricties zijn geplaatst op Ajax code, en waarom was Ajax ontwikkeld met deze security restricties. Hoe kan je zien dat je programma deze regels overtreed

Met behulp van Ajax kun je alleen contact maken met het domein waar de betreffende pagina vandaan komt. Dat komt door de same rigin policy van browsers. Zonder die policy zou een pagina bijvoorbeeld contact kunnen leggen met Gmail, en daarbij gebruik maken van het feit dat je ingelogd bent om allerlei informatie op te halen.
De browser geeft een melding wanner een script probeert een ander domein te bereiken, en zal weigeren zo'n verzoek uit te voeren.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo