JavaScript for interactive web pages - Key JavaScript concepts - Client-side scripting

4 belangrijke vragen over JavaScript for interactive web pages - Key JavaScript concepts - Client-side scripting

Sluiten server-side scripting en client-side scripting elkaar uit, of kan er bij een webpagina zowel server-side als client-side scripting aan te pas komen?

Een pagina kan worden geproduceerd door een server-side script, en in de HTML die door het script wordt geproduceerd kan gerefereerd worden aan een client-side script. Server-side scripting en client-side scripting sluiten elkaar dus zeker niet uit. Een voorbeeld is de documentatie voor PHP, zie de weblink. Het is een URL met extensie .php: de pagina is dus geproduceerd door een client-side script. Als u de bron van de pagina bekijkt ziet u daar onder andere de regel:
<script type="text/javascript"
   src="link1">
</script>

In de pagina wordt dus een client-side script gebruikt

Als u de bestanden bekijkt die bijvoorbeeld nodig zijn voor een blog in Wordpress (zie weblink), ziet u zowel bestanden met extensie .php (server side scripts) als bestanden met extensie .js (client-side scripts). Die bestanden staan allemaal op de webserver. Waarom heten dan niet al die scripts server-side scripts?

Het verschil tussen client-side en server-side scripts zit hem niet in de plek waar ze staan (ze staan beide op de webserver), maar in de plaats waar ze worden uitgevoerd, of geïnterpreteerd. Server-side scripts worden op de server geïnterpreteerd  client-side scripts worden door de browser geïnterpreteerd

Wat is het verschil tussen PHP code en JavaScript source code?

PHP wordt uitgevoerd op een webserver voordat de pagina naar de client wordt gestuurd. Javascript  code wordt uitgevoerd op de client computer  in de webbrowser nadat de pagina arriveerd
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat kun je alleen aan de kant van de client (webbrowser) doen?

  • Onderzoeken van de interacties met de webpagina en hierop gelijk te reageren. Bijvoorbeeld pop-up message boxes en de text en styles wijzigen. Het is onmogelijk om dit via PHP te doen, omdat geen interacties uitvoert met de browser, maar voordat de pagina gestuurd wordt.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo