Ajax and XML for accessing Data- Ajax - Using XMLHttpRequest to fetch data - Asynchronous requests

3 belangrijke vragen over Ajax and XML for accessing Data- Ajax - Using XMLHttpRequest to fetch data - Asynchronous requests

Wat wordt bedoeld met de term callback

Een generiek term voor een functie dat later aangeroepen wordt, vaak op respons van een event

Wat is een nested function

Een functie die gedeclareerd is  in een functie

Waarom is het nodig om een geneste functie te gebruiken als event handler voor het readystatechange event als je gebruik wilt maken van properties als responseText of statusText, als je het XMLHttpRequest gebruikt zonder Prototype library

Je bindt de event handler aan de event door een waarde te geven aan de property onreadystatechange van het XMLHttpRequest-object. Als je de waarde de naam van een functie opgeeft, heb je binnen die functie wel de beschikking over het event-object, maar niet over het XMLHttpRequest-object. Als je de event handler definieert als anonieme functie, binnen dezelfde functie als waarin je het XMLHttpRequest-object creeert, heb je wel de beschikking over dat object, als je het een naam gegeven hebt

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo