HTML Forms and Server-Side Data - Form Basics - Parameterized pages and queries

7 belangrijke vragen over HTML Forms and Server-Side Data - Form Basics - Parameterized pages and queries

Hoe verloopt de communicatie met de server als je op een link klikt

 • De gebruiker klikt op het woord help, waar bijvoorbeeld de link : <a href=" http://ww.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/Help.html" >Help</a>
 • De browser gebruikt de URL van de link om een HTTP-request op te stellen en verstuurt die naar de webserver die bij het domein www.w3.org hoort
 • De webserver zoekt aan de hand van de URL het document op dat wordt opgevraagd
 • De webserver verstuurt het document naar de browser
 • De browser laat het document zien

Wat is een query string

Een set van parameters die van een browser naar een webserver gaan. Meestal wordt deze geplaatst aan het eind van een URL
Syntax: URL?name1=value1&name2=value2....
bijvoorbeeld: http://www.google.com/search?q=mathilde%20brandsmahttp://www.google.com/search?q=mathilde%20brandsma

Wat is de syntax en beschrijving van het element form

<form action="server URL">
form controls
</form>

beschrijving: formulier van data voor de gebruiker om iets in te vullen en naar een webserver te sturen

voorbeeld:
<form action="http://www.google.com/search">
   <div>
      Type your Google query:
      <input name="q" />                <!-- text box --!>
      <input type= "submit" />      <!-- submit button -->
   </div>
</form>

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de syntax van het element input en waar wordt het voor gebruikt

<input type="type of control" attributes />
gebruikt voor: user input control (inline)
voorbeeld:
<form action="http://www.google.com/search">
   <div>
      Type your Google query:
      <input name="q" value="Captain Planet" />           <!---tekstveld gevuld               met Captain Planet --!>
      <input type= "submit" value="Search Google" />  <!--submit button met tekst Search Google --!>
   </div>
</form>Welke URL en query string moet worden gebruikt om de google zoek resultaten  te halen voor de term "McCain"? en welke URL moet  gebruikt gebruikt worden om de zoekresulatten te halen voor het resultaat "Palin" waarbij gestart wordt met resultaat nummer 5

http://www.google.com/search?q=McCain
http://www.google.com/search?q=Palin&start=5

Wat is het verschil tussen de name en id attributes op een form control. Kan een id vervangen worden door name?

Het attribuut name wordt door de browser gebruikt om de query string te bouwen; zonder dat attribuut kan een ingevulde waarde niet worden opgestuurd naar de server.
Het attribuut id wordt gebruikt om CSS-eigenschappen aan een bepaald element te kunnen koppelen(id kan ook voor Javascript van belang zijn)
Het attribuut id kan het attribuut name dus niet vervangen. het zou dan bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om een groep radiobuttons aan elkaar te koppelen: ze zouden allemaal een eigen id moeten krijgen

Wat doet de value attribute wnneer het geruikt wordt op een tekst box control? En op een submit button?

Het attribuut value geeft een al ingevulde waarde te zien wanneer het wordt gebruikt bij een textbox control; bij een submit-button wordt de waarde van value als tekst op de knop gebruikt

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo