HTML Forms and Server-Side Data - Form Controls - Styling forms

6 belangrijke vragen over HTML Forms and Server-Side Data - Form Controls - Styling forms

Wat is het verschil tussen de size and maxlenght attributes van een tekstbox. Deze attributes werken niet op een textarea. Welke attributen worden in plaats hiervan gebruikt

Het attribuut size geeft aan hoe groot (gemeten in karakters) de textbox op het scherm verschijnt. Het attribuut max-lenght geeft aan hoeveel karakters de gebruiker kan intypen (dat kan meer zijn dan de size)
Bij een textarea kunt u door middel van de attributen rows en cols aangeven hoe groot (in karakters) het element op het scherm er uit ziet;
er is geen manier om een grens te stellen aan het aantal karakters dat de gebruiker intypt

Als de gebruiker de naam: "Jessica Miller" en beide checkboxes aanvinkt in onderstaande formulier. Welke URL wordt er gemaakt?
Wat is er verkeerd aan de formuliercode
<form action="http://webster.cs.washington.edu/params.php">
   <div>
      Name: <input type="text" name="name" />
      Gender:
      <input type="checkbox" name="male" /> Male
      <input type="checkbox" name=female /> Female
      <input type="submit" />
   </div>
</form>

De URL met query string wordt:
http://websetr.cs.washington.edu/params.php?name=Jessica Miller&male=on&female=on
Het is hoogstwaarschijnlijk de bedoeling dat er voor Gender slechts 1 keuze gemaakt kan worden: hier waren radiobuttons beter op hun plaats geweest

Hoe sorteer je radio buttons in een groep, zodat er alleen 1 tegelijkertijd geselecteerd kan worden

Dat gaat door ze dezelfde waarde te geven voor het attribuut name:
<input type="radio" name="gender"  value="male"> Male
<input type="radio" name="gender"  value="female"> Female
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is er verkeerd aan de volgende form code
<form action="http://webster.cs.washington.edu/params.php">
   <div>
      Your favorite stooge?
      <input type="radio" name="stooge" /> Larry
      <input type="radio" name="stooge" /> Moe
<input type="radio" name="stooge" /> Curly
      <input type="submit"  />

   </div>
</form>

In de query string zal niet te zien zijn welke van de radio buttons is aangevinkt: in alle gevallen zal worden opgestuurd: stooge=on. Om onderscheid te kunnen maken hebben alle radiobuttons ook een waarde voor het attribuut value nodig. In dat geval zal er bijvoorbeeld worden opgestuurd: stooge=larry

Welke 2 tags worden er gebruikt om een drop-down list box te creeren. Hoe kun je de items in een drop-down list in een groepen onderverdelen. Welke verschil zit er tussen een drop-down list box en een multi-line list box?

De 2 tags zijn select en option: een select element bevat een aantal option-elementen
De option elementen kunnen in verschillende groepen geplaatst worden door middel van het optgroup-element
Het select-element zal in principe als een drop-down menu werken: slechts 1 keuze is tegelijkertijd te zien
Met het attributt size kan worden aangegeven dat er meerdere keuzen tegelijkertijd te zien zijn. Het element wordt dan een multi-line listbox

Wat is fout aan de volgende form code:
<form action="http://webster.cs.washington.edu/params.php">
   <div>
      <select>
         <option name="stooge">Larry</option>
         <option name="stooge">Moe</option>
<option name="stooge">Curly</option>
      </select>
      <input type="submit" />
   </div>
</form>

Het select-element hoort een waarde te hebben voor het attribuut name. De option elementen niet.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo