JavaScript for interactive web pages - Program Logic

8 belangrijke vragen over JavaScript for interactive web pages - Program Logic

Wat is het verschil tussen de onderstaande comparison operators:
== en ===
!= en !==

== test of de waarde gelijk is en === test of de waarde en het type gelijk is
!= test of de waarde ongelijk is (en kijkt niet naar het type), !== test of de waarde of het type ongelijk is

Wat is het verschil tussen de relational operators (>,<,>=,<=) en de equality operators (=, !=) voor wat betreft de behandeling van de waarde null

In een expressie met een relational operator wordt de waarde null, indien nodig, naar 0 geconveteerd. De expressie 0>=null levert dus true op, evenals de expressie 0<=null
In een expressie met een equality operator wordt de waarde null niet naar 0 geconveteerd. De expressie 0==null levert dus false op. In een expressie met een equality operator wordt null wel naar undefined geconveteerd indien nodig. De expressie null == undefined leert dus true op

De onderstaande if/else statment zorgt ervoor dat om de andere letter een hoofdletter verschijnt:
<h1>Name Capitalizizizer</h1>
<p>Type your name:</p>
<div>
   <input id="name" type="text" size="24" />
   <button onclick="capitalize();">Capitalizizize it! </button>
</div>

//Capitalizes every other letter of a given name.
function capitalize() {
   var input = document.getElementById("name");
   var name = input.value;
   var newName = "";
   for (var i=0; i<name.lenght; i++){
   if (i%2 ==0){
      newName += name.charAt(i).toUpperCase();
   } else {
      newName += name.charAt(i).toLowerCase();
   }
   }
input.value = newName;
}

Hoe ziet de code eruit als je 2 for loops gebruikt?

var lengte = name.lenght;
//even
for (var i=0; i<lengte; i=i+2) {
   name = name.charAt(i).toUpperCase();
}
//oneven
for  (var i=1; i<lenghte; i=i+2) {
   name= name.charAt(i).toLowerCase();
}
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe luidt de syntax van het switch statement

switch (expression) {
   case label1:
      statements1
      [break;]
   case label2:      statements2      [break;]   ...   case labelN:      statementsN      [break;]   default:      statements_def      [break;]}De werking ervan is dat expression wordt geevalueerd. Als het resultaat gelijk is aan label1 worden statements1 en verder uitgevoerd tot er een break staat. Een break zorgt ervoor dat niet automatisch alle volgende statements ook worden uitgevoerd

Er is een aantal gevallen waarin de variabelemyVariable in de expressie if  (myVariable) bestaat, en een waarde heeft, maar waarbij de test negatief zal uitvallen. Welke situaties zijn dat?

var myVariable = 0;
var myVariable = "";
var myVariable = null;
var myVariable = false;

Wat is goed om te testen als je variabelen gebruikt

Testen op null en undefined. Je wilt niet dat een ander jouw code break

Schrijf een betere versie van de onderstaande code met een betere if test
if (amount == null||amount==undefined) {
       var warning = document.getElementById("warningarea");
      warning.innerHTML = "You did not type an amount! Try again.");

if (!amount){
}
De restrictie is dat een bedrag van 0 ook een waarschuwing zal opleveren

Waarom moet je het gebruik van globale variabelen zo veel mogelijk vermijden

Een globale variabele (een variabele die zonder var ervoor gedeclareerd wordt) is zichtbaar binnen alle JavaScript code van 1 pagina. In een HTML-pagina kun je meerdere JavaScript bestanden laden.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo