JavasScript: Objecten en functies - Objecten - Wat is een object?

4 belangrijke vragen over JavasScript: Objecten en functies - Objecten - Wat is een object?

Wat is een object in JavaScript

Een verzameling gebundelde properties. Een property (attribuut, eigenschap) bestaat uit een naam en een waarde. Voorbeeld:
var adres = {
straat: "Valkenburgerweg",
nummer: 177,
postcode: "6419AT",
plaats: "Heerlen"
};
De accolades geven aan dat de waarde van de variabele adres een referentie naar een object is. Tussen de 2 accolades staan de properties

Wat is de betekenis van de dot-operator?

'object, geef me de waarde van je property met deze naam'
bijvoorbeeld:
var ouPlaats = adres.plaats;
Om de waarde te veranderen gebruik je ookde dot-operator:
adres.plaats = "Groningen";

Hoe voeg je een propertie toe aan een bestaand object?

adres.land = "Nederland";
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe wordt een methode aan een object toegevoegd

Als het type van een property function is, het de property een methode van het object. Een methode is een functie die hoort bij een object, en die kan worden aangeroepn met de dot-operator of met de []-notatie.
Voorbeeld:
var adres = {
straat: "Valkenburgerweg",
nummer: 177,
postcode: "6419AT",
plaats: "Heerlen",
formatteer: function() {
return this.straat + " " + this.nummer + "<br>" + this.postcode + " " + this.plaats;
}
};

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo