Externe bronnen gebruiken - Externe bronnen in HTML

6 belangrijke vragen over Externe bronnen gebruiken - Externe bronnen in HTML

Waarom moet je altijd aan een img- en aan een object-element een width en height meegeven?

De browser kan dan al de juiste plek in de pagina vrijhouden voor de afbeelding, al voordat de afbeelding geladen is

Waarom moet je het liefst een attribuut type meegeven

Omdat de browser dan direct kan zien of hij de bron ondersteunt die in het attribuut data wordt vermeld

Wat is fall-back content

De content van zowel het alt-attribuut van een img-element als de inhoud van een object-tag. De fallback content van een object-element kan veel rijker zijn dan de fall-back content van een img-element.
De fall-back content van een object-element kan genest worden. Dat houdt in dat een object-element een ander object-element als fallback content kan bevatten, dat weer een ander element als fallback content kan bevatten
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe laat je met een object element een flash-filmpje zien

< object
type='application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/ojY-GF08qkQ&hl=nl&fs=1&"
width="853" height="505">
</object>

Hoe voeg je een pdf document toe aan je pagina

<object
type="application/pdf"
data="test.pdf"
width="525" height="740">
U kunt de pdf <a href="test.pdf">downloaden</a>
</object>

In browsers zonder pdf wordt nu de link getoond

De verscheidenheid aan elementen om externe bronnen op de pagina te laten zien, is vooral een erfenis van de browseroorlog. Wat is de meest praktische manier om hier mee om te gaan?

Ga uit van het object-element tenzij:
  • Er is een handiger element beschikbaar. Dat geldt voor het video- en audio-element, vanaf het moment dat ondersteuning voor die elementen in browsers algemeen is, en het kan ook gelden voor het img-element.
  • Het is belangrijk dat de weergave ook in oudere versies van met name IE juist is. Dat kan bijvoorbeeld een reden zijn om het img element te gebruiken in plaats van het object-element

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo