JavaScript for interactive web pages - JavasScript: Objecten en functies - Globale objecten en namen van typen

3 belangrijke vragen over JavaScript for interactive web pages - JavasScript: Objecten en functies - Globale objecten en namen van typen

Wat zijn globale objecten

Objecten in JavaScript die je altijd kunt gebruiken, ook al heb je ze niet gecreeerd. Deze globale objecten kunnen methoden hebben (bijvoorbeeld Math, String, Array, Boolean, Date)

Wat is het verschil tussen waarden van type String en van type String object

zie voorbeeld:
var tekstA = "Dit is een waarde van type String";
var tekstB = "Dit is een waarde van type String";
var tekstObjectA = new String("Dit is een String Object");
var tekstObjectB = new String("Dit is een String Object");De expressie (tekstA ==tekst B) zal true opleveren, maar de expressie (tekstOjectA == tekstObjectB) levert false op; tekstA en tekstB hebben een waarde van type String, en die waarde is in beide gevallen hetzelfde, maar tekstObjectA en tekstObjectB bevatten beide een referentie naar een object: naar 2 verschillende objecten.
Onderstaande geeft wel een true:
tekstObject.valueOf() == tekstObjectB.valueOf()

Wat gebeurt er precies bij het uitvoeren van de volgende code:
var nummer = 3;
var getal = nummer.toString();

De waarde van nummer (van type Number) eerst door implicite typeconversie geconverteerd naar een waarde van type Number object. Dat object kent een methode toString, die wordt toegepast op die waarde. De methode toString levert een waarde van type String op; de variabele getal krijgt dus een waarde van type String

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo