Samenvatting: Belastingwetgeving | 9789041510631 | Peter Dekker, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Belastingwetgeving | 9789041510631 | Peter Dekker en Ludie van Slobbe

 • 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Belastingheffing

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Bij wie of bij welke orgaan kan rechtens bezwaar worden gemaakt tegen een opgelegde aanslag onroerend zaak belasting?

  Bij het collega van burgermeester en wethouders
 • 1.2 Kenmerken van belastingen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Regulerende functie/ Belastingheffing heeft een regulerende functie zoals:

  1. Vorderen van investeringen
  2. Het tegengaan van milieuvervuiling
  3. Bereiken van een rechtvaardige inkomensverdeling via progressieve belastingtarief in de inkomstenbelasting
 • Wat is een progressief belastingtarief in de inkomstenbelasting?

  Een progressief tarief betekend dat naarmate iemand meer verdient hij in een hoger belastingpercentage terecht komt.
 • Welke percentages heb je bij een progressief tarief?

  - Bij een inkomen van 25.000 euro is het percentage 13,15 % (zonder premieheffing)
  - Bij een inkomen van 70.000 euro is het percentage 52%
 • 1.3 Onderscheid in belastingen

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • De indelingen van de belastingen toelichten

  1. Directe en indirecte belastingen
  2. Tijdstip en tijdvakbelastingen
  3. aanslag en aangiftebelastingen
  4. subjectieve en objectieve belastingen
  5. persoonlijke en zakelijke belastingen
 • 1.4 Belastingrecht nader bekeken

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt geregeld bij formeel belastingrecht?

  • Wanneer de belastingschuld ontstaan 
  • Wie de te betalen belasting in elk concreet geval vaststelt
  • op welke wijze dat gebeurt
  • Hoe de vaststelling eventueel kan worden herzien
  • Hoe de belasting wordt geind
 • 1.5 Tarieven

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem voorbeelden van belasting Vaste tarieven

  1. Motorrijtuigenbelasting 
  2. Accijns
 • Leg evenredig of propertionele tarieven uit?

  - Het tarief is een vast percentage van de verkoopprijs of winst bijv. Omzetbelasting
 • 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • 2.2 Belastingheffing bij wege van aanslag

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Er is een onderscheid in de wijze waarom een aangifte wordt gedaan en hoe het te betalen bedrag wordt vastgesteld. Noem 7 belastingheffing bij wege van aanslag?

  1. Aanslagbelastingen
  2. Aangiftebelastingen
  3. Beschikking geen aanslag
  4. Voorlopige aanslagen
  5. Verrekening
  6. Navordering
  7. Invordering
 • 2.4 Bezwaar en beroep

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke soorten bezwaren zijn mogelijk op de grond van de AWR?

  • Een voorlopige aanslag
  • Een definitieve aanslag
  • Een navorderingsaanslag
  • Een naheffingsaanslag
  • de verrekening van voorheffingen en voorlopige aanslagen
  • Het bedrag dat op aangifte is voldaan en afgedragen
  • Het bedrag dat door de inhoudingsplichtige is ingehouden
  • Elke andere door de inspecteur ingevolge de Belastingwet genomen voor bezwaar vatbare beschikking, zoals het opleggen van een bestuurlijke boete

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Belastingwetgeving